Yleistietoa

Asuntoriidat

Asuntoriidat ovat tyypillisesti asunnon myyjän ja ostajan välisiä, koskien virhettä huoneiston kunnossa tai rakenteissa. Myyjän vastuu on asuntokaupassa laajaa. Lähtökohtaisesti asunnon myyjä on velvollinen korvaaman asunnossa ilmeneviä virheitä, jopa sellaiset, jotka eivät ole olleet tämän tiedossa. Ostajalla on samalla asunnon tarkistusvelvollisuus, jonka laiminlyönti saattaa tilanteesta riippuen evätä tai alentaa myyjän korvausvelvollisuutta.

On huomattava, että kiinteistönvälittäjän vastuu ei rinnastu suoraan myyjän vastuuseen. Rakenteissa oleva virhe on tilanteesta riippuen taloyhtiön vastuulla.