Yleistietoa

 

Avioeroprosessi

Avioeroprosessi käynnistyy avierohakemuksella. Kumpi tahansa aviopuolisoista voi jättää avioerohakemuksen pariskunnan kotipaikan tuomioistuimeen. Tämän jälkeen käynnistyy harkinta-aika, jonka jälkeen voi kumpi tahansa avipuolisoista hakea lopullista avioeroa. Jossain tapauksissa on mahdollista myöntää avioero ilman harkinta-aikaa. Avioeron hallinto-oikeudellisesta luonteesta johtuen, voidaan siitä puhuttaessa supistetusti käyttää nimitystä hallinnollinen aivoeroprosessi. Useimmiten taloudellinen avioeroprosessi on moniongelmaisempi. Viimeksi mainitulla tarkoitetaan omaisuuden ositusta tai omaisuuden erottelua. Jäljemmästä on kyse silloin, kun aviopuolisoilla on aviehtosopimus toistensa omaisuuteen. Omaisuuden ostisu taas on kyseessä silloin, kun aviopuolisoilla on avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Mikäli sinulla on tarkempia kysymyksiä avio-oikeudesta tai avioeroprosessista, soita lakimiespuhelimen juristeille. He ovat päivittäin tekemisissä avioeroriitojen kanssa.

 

Leave a Reply