Yleistietoa

Avioliitto

Avioliiton solmiminen aikaansaa avio-oikeuden toisen puolison omaisuuteen, joka on juridisesti katsottuna niin sanottu odottava oikeus. Tämä tarkoittaa sitä, että avio-oikeus toteutuu vasta sitten, jos aviopuolisot tuomitaan avioeroon tai toinen puolisoista menehtyy. Avio-oikeus oikeuttaa vähemmän omaisuutta omistavan puolison saamaan toiselta puolisolta tasinkoa, jotta omaisuuksien epätasapaino saadaan poistettua. Avio-oikeus voidaan poistaa tekemällä avioehtosopimuksen.