Yleistietoa

Edunvalvonta

Edunvalvonta tarkoittaa ihmisten oikeudelliselle toimintakyvylle asetettuja rajoituksia sekä näiden rajoitusten edellytyksiä. Aikaisemmin edunvalvonnasta on puhuttu nimellä holhous. Edunvalvonnan edellytyksistä ja järjestämisestä säädetään laissa. Edunvalvonnan kautta henkilön toimintakelpoisuutta voidaan rajoittaa tai hänelle voidaan määrätä edunvalvoja, joka toimii tämän puolesta ja valvoo tämän etuja niin oikeudenkäynnissä kuin taloudellisten asioiden hoitamisessa.