Yleistietoa

Alaikäisen edunvalvonta

Alaikäisen edunvalvojana toimii yleensä hänen huoltajansa. Alaikäisellä ei Suomen lain mukaan ole täyttä oikeustoimikelpoisuutta, mutta hänellä on oikeus tehdä olosuhteisiin nähden tavanomaisia ja merkitykseltään vähäisiä oikeustoimia.