Yleistietoa

Vajaavaltaisuus

Vajaavaltaisuus merkitsee oikeustoimikelpoisuuden huomattavaa rajoittamista, eli henkilöllä itsellään ei ole oikeutta määrätä kaikesta omaisuudestaan. Lain mukaan vajaavaltaisia ovat alle 18-vuotiaat ihmiset sekä sellaiset ihmiset, jotka on tuomioistuimen päätöksellä julistettu vajaavaltaisiksi.