Yleistietoa

Käyttöehdot

Lakimiespuhelimen verkkopalvelun käyttöehdot

1. Palvelu

2. Materiaalin käyttöoikeudet ja muut tekijänoikeudet

3. Lakimiespuhelimen oikeudet ja vastuunrajoitukset

4. Käyttäjän oikeudet ja vastuut

5. Muut ehdot ja lakiforumin käyttäytymissäännöt

6. Yksityisyyden suoja

1. Palvelu

Lakimiespuhelin.fi (jäljempänä lakimiespuhelin) on Suomen lakimiespuhelimen omaisuutta ja sen ylläpitämä ja kehittämä verkkopalvelu. Kyseenomainen palvelu on tarkoitettu käytettäväksi kaikkialla Suomessa ja EU:ssa.

Verkkopalvelussa voidaan tarjota maksullisia palveluita myös muiden kuin Suomen lakimiespuhelimen tai sen omistavien tahojen puolesta. Tässä näitä palveluntarjoajia kutsutaan kolmansiksi palveluntuottajaksi.

Käyttäjä hyväksyy palvelun käyttöehdot käyttäessään lakimiespuhelin.fi-sivustoja. Jos käyttäjä ei halua sitoutua lakimiespuhelimen käyttöehtoihin tulee hänen välittömästi lopettaa sivustojen käyttö.

Verkkopalvelu voi sisältää virheellistä tai vanhentunutta tietoa. Verkkopalvelun tietoa ei missään tilanteessa tule soveltaa käytännön ongelmiin.

Puhelinpalvelussa pyritään soittajan ongelma aina kartoittamaan. Yksiselitteistä vastausta voidaan harvoin suoraan antaa ja tarvittaessa soittaja ohjataan yhteystoimistolle.

2. Materiaalin käyttöoikeudet ja muut tekijänoikeudet

Palvelun kautta tarjotun materiaalin tekijänoikeudet kuuluvat lakimiespuhelimelle ja sen omistajille. Osittainenkin kopiointi, käyttö, jäljentäminen, lainaaminen, edelleenvälitys sekä muu kaupallinen hyödyntäminen missä tahansa muodossa on ilman Suomen lakimiespuhelimen kirjallista suostumusta kielletty. Tekijänoikeuden loukkaus voi johtaa rangaistusseuraamukseen sekä vahingonkorvausvastuuseen lakimiespuhelinta tai sen omistajia kohtaan. Lakimiespuhelimen materiaalia voi ja saa kuitenkin linkittää toisille www-sivuille. Linkitys ei kuitenkaan saa olla arvotonta tai hyvän tavan vastaista. Lainatessa lakimiespuhelimen tietoa muuten kuin linkittämällä tulee lähteeksi aina ilmoittaa lakimiespuhelin.

3. Lakimiespuhelimen oikeudet ja vastuunrajoitukset

3a. Lakimiespuhelin ei vastaa palvelussaan julkaistujen tekstien, kuvien, linkkien, animaatioiden tai teknisten tietojen toimivuudesta. Ne voivat sisältää virheitä tai virheellisyyksiä. Lakimiespuhelin ei vastaa verkkopalvelussaan esiintyvistä virheistä ja niiden soveltamisesta aiheutuvista välillisistä tai välittömistä vahingoista. Tietokanta ei ole tarkoitettu sovellettavaksi yksittäistapauksiin. Voit varmistaa oikeudet ainoastaan juristilta suoraan.

3b. Lakimiespuhelin ei vastaa teknisten vikojen, huollon tai asennustöistä aiheutuvista katkoksista, viruksista, tietoliikennehäiriöistä tai niistä mahdollisesti aiheutuvista tiedon muuttumisesta, katoamisesta tai muusta vahingosta.

3c. Lakimiespuhelin ei vastaa kauttaan tapahtuvasta kolmansien palveluntarjoajien markkinoinnista, eikä näiden tarjoamista tuotteista tai palveluista.

3d. Palveluntarjoajalla tai kolmansilla palveluntarjoajilla on oikeus muuttaa, jäljentää ja levittää sekä poistaa palvelussa esitettäviä tietoja ja materiaalia.

3e. Lakimiespuhelimella on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja ilmoittamalla siitä verkkopalvelun verkkosivuilla tai käyttöehdoissa.

3f. Lakimiespuhelin ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä aiheutuvasta palvelun toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta.

4. Käyttäjän oikeudet ja vastuut

4a. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Suomen lakia ja hyvää tapaa käyttäessään lakimiespuhelimen verkkopalvelua ja sen kautta välitettävää tietoa ja materiaalia.

4b. Käyttäjä huolehtii siitä, ettei välitä tai muutoin lainvastaisesti käytä suojattua materiaalia hyväkseen ilman asianmukaisen oikeudenhaltijan lupaa. Käyttäjä on yksin vastuussa edellä mainitun velvoitteen rikkomisen seuraamuksista.

4c. Käyttäjä vastaa yksin kaikista verkkopalvelun käytöstä ja sen kautta välitettävien palvelujen tai tuotteiden tilaamisesta aiheutuneista kustannuksista ja muista seuraamuksista.

4d. Kommentoidessaan blogi-tekstejä tai lakiforumilla on käyttäjä vastuussa kirjoittamistaan tiedoista.

5. Muut ehdot ja lakiforumin  ja blogi-kommentien käyttäytymissäännöt

5a. Lakimiespuhelin saa halutessaan pitää rekisteriä, jotka liittyvät palvelun käyttöön. Rekisterinpidossa noudatetaan henkilötietolakia ja henkilörekisterilakia.

5b. Lakiforumin/blogi-kommenttien käyttäytymisohjeet

1. Lakiforumissa/blogi-kommenteissa ei missään tilanteessa saa kehoittaa tai yllyttää rasismiin tai muuhun rikolliseen tekoon. Tällaiset viestit poistetaan heti, niistä on suositeltavaa aina ilmoittaa suoraan lakimiespuhelimen yhteydenottoon ja niistä saattaa seurata rikosoikeudellisia seuraamuksia.

2. Lakiforumissa/blogi-kommenteissa ei saa loukata kenenkään kunniaa. Kirjoittaja vastaa aina itse tekstistään. Loukkaavasta tekstistä saattaa seurata rikosoikeudellisia seuraamuksia. Älä koskaan mainitse sivullisia nimeltä tai kerro heidän yhteystietojaan lakiforumiin.

3. Lakiforumissa/blogi-kommenteissa ei saa mainostaa lakiasiain- tai asianajopalveluita ilman kirjallista sopimusta Suomen lakimiespuhelimen kanssa.

4. Lakiforumissa(/blogi-kommenteissa tulee noudattaa hyviä tapoja ja Suomen lakia.

5. Älä kirjoita toisten asioista tai toisen nimellä. Vääränä henkilönä esiintyminen on lainvastaista ja kirjoittaja vastaa yksin lain rikkomisen rikos-ja siviilioikeudellisista seuraamuksista. Oman nimen käytöstä vastaa käyttäjä itse.

5b. Käyttäjällä on oikeus kieltää omien rekisteröityjen tietojensa käytön suoramarkkinointiin ilmoittamalla lakimiespuhelimen infoon.

5c. Lakimiespuhelimen artikkelien, asiakirjojen ja muun materiaalin käyttöehdot

Lakimiespuhelin.fi:ssä esiintyvät artikkelit, asiakirjamallit ja muut materiaalit ovat vain yleisluonteisia ohjeita ja malleja, EIVÄTKÄ SITEN SELLAISENAAN SOVELLU KÄYTETTÄVÄKSI MIHINKÄÄN YKSITTÄISEEN TAPAUKSEEN. Lakimiespuhelin, sen omistajatahot tai kolmannet tahot, jotka ovat materiaalin tuottajia, eivät vastaa missään tilanteessa verkkopalvelun sisällössä ilmenevistä puutteista tai virheellisyyksistä tai materiaalin soveltamisesta aiheutuvasta vahingosta.

6. Yksityisyyden suoja

Lakimiespuhelimen verkkosivuja voi selata paljastamatta henkilöllisyyttään. Lakimiespuhelin kunnioittaa yksityisyyttäsi, eikä selvitä tarpeettomasti kävijöidensä tietoja. Käytä lakiforumissa aina nimimerkkiä, jos asiasi koskee yksityisluonteista tai arkaa asiaa.