Yleistietoa

Kiinteistön kauppariita

Kiinteistön kaupasta syntyy riita tyypillisesti silloin, kun kaupan kohde ei vastaa kiinteistön kaupan yleislain mukaisia kohteelle kaupanteon yhteydessä asetettuja vaatimuksia.

Seuraamuksia kiinteistön kauppariidassa ovat hinnanalennus ja/tai vahingonkorvaus. Jos virhe on olennainen on ostajalla oikeus purkaa kauppa. Tällöin myyjän tulee palauttaa ostajan suorittama maksu ja ostajan vuorostaan luovuttaa takaisin kiinteistö sen myyjälle.

Kiinteistöjen virheitä on yleislaissa säännelty erilaisiksi riippuen minkä tyyppisestä virheestä on kyse. Puhutaan esimerkiksi vallinta-, oikeus- ja laatuvirheestä.