Yleistietoa

Lainhuutopohja

Lainhuuto myönnetään ainoastaan päteville ja lainmukaisille saannoille, juridisesti puhutaan pätevästä lainhuutopohjasta. Tällä tarkoitetaan sitä, että saannon tulee olla lainmukainen ja selvä, jotta lainhuuto voidaan myöntää. Muun muassa jakamattomissa kuolinpesissä saannon selvittäminen on erityisen tärkeätä ja tulisi aina tehdä lakimiehen avustuksella. Lainhuudon myöntäminen on siirtymässä käräjäoikeuksilta maanmittaustoimistoille.