Yleistietoa

Maanvuokra

Kun kiinteistö tai sen osa vuokrataan sivulliselle, on laissa edellytetty, että vuokrasopimus tehdään kirjallisena. Maanvuokrasopimusta tehtäessä tai päätettäessä on hyvä turvautua juristin apuun, jottei sopimusta tehdä lainvastaisesti ja sopimuksen irtisanominen tai tekeminen tulee kolmansien tietoon.