Yleistietoa

Kuluttajansuoja

Kuluttajaa suojellaan kuluttajankaupassa. Tämä suoja on laissa pakottavaa. Tällä tarkoitetaan sitä, että pääsääntöisesti myyjä ei voi heikentää kuluttajan asemaa edes sopimuksella, vaan kuluttaja voi turvautua lain suomiin oikeuksiin.