Yleistietoa

Kuluttajakaupan kohde

Kuluttajakaupan kohteena olevassa irtaimessa esineessä on virhe, jos se ei vastaa sovittua. Kuluttajalla on tällöin oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii tavaran virheen vuoksi. Lainsäädäntö määrittelee tarkemmin korvauksen perusteet ja myyjän vastuun erilaisista virheistä.