Yleistietoa

Lainaehdot

Pääsääntö on, ettei lainaehtoja voi muuttaa yksipuolisesti. Tämän kiellon piiriin kuuluvat myös asuntolainat. Pääsäännöstä on poikeuksia, jotka riippuvat lainan mukana sovituista lainaehdoista.