Yleistietoa

Takaus

Takaus tarkoittaa pääsääntöisesti sitä, että toinen henkilö ottaa vastatakseen toisen henkilön velaksiannon. Käytännössä on olemassa kahdenlaisia takauksia. Puhutaan joko omavelkaisesta takauksesta tai toissijaisest takauksesta. Ensiksi mainitulla tarkoitetaan takausta, jossa takaaja on vastaa velasta “kuin omastaan”. Tällöin voi velkoja kääntyä heti takaajan puoleen velan maksamiseksi, vaikka velka ei olisi varsinaisesti edes erääntynyt. Jälkimmäisellä takausmuodolla tarkoitetaan takausta, jossa takaaja on velvollinen maksaa toisen henkilön velka vasta kun tämä on todettu maksukyvyttömäksi.

Lue takauksesta enemmän lakimiesblogista!