Yleistietoa

Takaajan asema

Takaajan asema vaihtelee sovellettavasta laista ja sopimuksesta. Niin sanotusta yleislaista poiketaan, jos erityislaissa säädetään tarkemmin. Takauksiin suhtaudutaan myös lainsäädännössä eri tavoin, riippuen pitkälti minkä tyyppisestä takauksesta on kyse. Laki luokittelee erikseen yksityistakaajan ja yritystakaajan asemat.