Yleistietoa

Ylinopeus

Laki säätää suurimman mahdollisen ajonopeuden tieosuuksien tai yksittäisen tien mukaan. Tiemerkki osoittaa tilanteeseen soveltuvan suurimman sallitun ajonopeuden. Ylinopeuden seurauksena voidaan kuljettajalta takavarikoida ajokortti.