Yleistietoa

Oikeudenkäynti

Suomen oikeusjärjestelmässä on erilaisia oikeudenkäyntilajeja. Pääjako on yleisissä prosesseissa tehtävä jako rikos- ja riita-asioiden oikeudenkäynteihin. Riita-asioissa käsitellään yksityisoikeudellista riitaa, jossa tuomioistuimen tehtävänä on antaa asiaa koskeva ratkaisu. Rikosasioissa käsitellään yleensä syyttäjän ajamaa syytettä syytettyä vastaan. Rikosasioissa on mahdollista käsitellä myös asianomistajan yksityisoikeudellista vaadetta.

Lakimiespuhelimen yhteistyötoimistot hoitavat sekä riita- että rikosasioiden oikeudenkäyntejä.