Yleistietoa

Perhe- ja jäämistöoikeus

Lakia tulee noudattaa myös ihmisen kuoleman jälkeen. Luonnolisen henkilön kuolema käynnistää juridisen (lailla säädetyn) prosessiketjun, joka päättyy useimmiten vainajan omaisuuden jakoon tämän perillisille. Viimeksi mainituilla on kuitenkin oikeudellisia velvollisuuksia, jotka tulee ottaa huomioon omaisuutta jaettaessa. Perinnönjaossa kannattaa käyttää juristin oikeudellista osaamista apuna, jottei perillisille synny esimerkiksi vahingonkorvausvelvollisuutta kuolinpesää kohtaan. Jokainen ihminen on yksilöllinen, sama pätee kuolinpesiin, tämän vuoksi kannattaa tuntea oikeutensa kussakin tapauksessa. Myös perinnönjaossa kannattaa osakkaiden turvata oikeutensa ja selvittää todellinen perintöosuudensa määrä. Kysy heti juristilta.