Yleistietoa

Kuolinpesänjakaminen

Kuolinpesä tulee jakaa sen osakkaille näiden osuuksien mukaisesti. Aina kuolinpesän omaisuutta ei kuitenkaan riitä jaettavaksi sen osakkaille. Kuolinpesän jaossa tulisi turvautua juristin apuun sen tasapuolista jakoa ja selvitystä varten. Tällöin kuolinpesälle määrätään selvityksen ajaksi pesänhoitaja ja jakoa varten pesänjakaja.