Yleistietoa

Perintöriita

Perintöriidoissa on tyypillisesti kyse perittävän omaisuuden omistajanvaihdosta ja siihen liittyvistä epäselvyyksistä. Perintöriidat ovat aina erittäin tapauskohtaisia ja niihin perehtyminen on ilman laintuntemusta erittäin työlästä.

Omaisuus siirtyy tyypillisesti perittävältä tämän jälkeläisille, puolisolle tai muulle tämän osoittamalle henkilölle tai taholle. Viimeksi mainitulle se siirtyy pääsääntöisesti testamentin avulla. Perintöriita voi olla eri perijäryhmien välinen riita (esimerkiksi perittävän lasten ja testamentinsaajan välinen) tai sitten saman perijäryhmän sisäinen riita. Perintöriitoihin liittyy useimmiten ns. toimimisvelvoite, eli toimenpiteen laiminlyönti voi aiheuttaa oikeudenmenetyksen. Tämä koskee esimerkiksi testamentin moitteen laiminlyöntiä.