Yleistietoa

Perukirja

Perunkirjoittaminen tulee suorittaa kolme kuukautta vainajan kuolemasta. Perukirja on todisteellinen dokumentti, johon kirjataan vainajan omaisuus ja velat. Perukirjalla on vaikutusta perinnönjako-osuuksiin ja kuolinpesän verotukseen. Perunkirjoituksen laiminlyönti voi aiheuttaa korvausvelvollisuuden pesänosakkaille. Perunkirjoitus tulisi antaa kokeneen juristin tehtäväksi, joita on töissä lakimiespuhelimella.