Yleistietoa

Perintä

Yksityisten henkilöiden saatavien perinnässä tulee noudattaa hyvää perintätapaa. Kuluttajasaatavien perinnässä tulee noudattaa laissa säädettyjä perintähintoja, joita ei saa ylittää. Muidenkin saatavien perinnässä, perintäkorvaus tai perintämaksu on suhteutettava perinnässä olevaan summaan. Perintään joutuneen laskun maksamatta jättäminen johtaa useimmiten kulujen kasvamiseen. Epäselvissä tilanteissa on hyvä konsultoida juristia ja selvittää onko saatava riidaton ylipäätään.