Yleistietoa

Rakentaminen

Laki säätää yksityiskohtaisesti rakentamisesta. Rakentamisen suorittajalla, jota useimmiten kutsutaan urakoitsijaksi, on toimeksiantajaa kohtaan velvollisuus rakentaa säädettyjen normien mukaan. Yksityisten henkilöiden ollessa rakentajia, on suositeltavaa käyttää rakennusvalvojaa apuna. Rakentamisen eri vaiheiden urakoitsijoiden vastuut voivat tilannekohtaiset olla erilaiset. Kiinteistön myyjälläkin voi olla rakennusluvan epäämisen seurauksena velvollisuus korvata aiheutunut vahinko.