Yleistietoa

Rakennuslupa

Rakennuslupa on edellytys lähes kaikessa rakentamisessa, yleensä myös rakennuksen korjaus- ja muutostyössä. Rakennuslupaa haetaan kirjallisesti ja sen myöntää kunnan rakennusvalvontaviranomainen, joten lupamenettelykin saattaa vaihdella kunnittain. Rakennuslupahakemukseen on liitettävä laissa määritellyt asiakirjat. Rakentaminen voidaan aloittaa vasta, kun rakennuslupa on saanut lainvoiman.Aikaisemmin aloitettu rakentaminen voi johtaa peräti julkisen viranomaisen tai muun asianosaisen tekemään purkuvaatimukseen.