Yleistietoa

Talopaketit

Yksityisen henkilön ollessa talopaketin ostaja on tällä laissa suojattu asema suhteessa talopaketin toimittajaan. Talopaketin valmistajan vastuu on laissa säädetty laajaksi. Epäselvissä ja ongelmatilanteissa on yksityisen henkilön hyvä tietää lakisääteiset oikeudet. Hätä lukee lakia, soita heti juristille.