Yleistietoa

Kavallus

Kavalluksella tarkoitetaan tilannetta, jossa toinen henkilö anastaa hallussaan olevia varoja tai muuta irtainta omaisuutta. Jotta kavallus olisi kyseessä tulee lisäksi muiden tunnusmerkistöjen täyttyä.

Kavalluksen tekotapoja on lainsäädännössämme määritelty kolme.