Yleistietoa

Kotietsintälupa

Kotietsinnän suorittaminen edellyttää poliisilta päällystötason päätöstä kotietsinnästä. Tällöin puhutaan kotietsintäluvasta juridisessa mielessä. Tämä voi olla myös suullinen. Aina ei kotietsintälupa ole pakollinen, vaan kotietsintä voidaan suorittaa tietyissä tilanteissa ilman lupaakin.