Yleistietoa

Petos

Petos on rikosoikeudellinen teko, josta seuraa tekijälle rikosoikeudellinen sanktio. Petos on rikos, josta saa korvausta. Laissa petoksen pääsanoma on seuraavanlainen: joka toisen erehdystä hyväksikäyttämällä tai tarkoituksellisesti erehdyttää toista saadakseen itselleen tai toiselle hyötyäsaa toisen tekemään tai olemaan tekemättä jotakin toimenpidettä ja täten aiheuttaa toiminnallaan erehdytetylle on kyseessä petos.

Lue lisää blogistamme.