Yleistietoa

Ryöstö

Ryöstö on varkautta vakavampi teko. Tunnusmerkistön täyttyminen edellyttää teolta vakavuutta. Ryöstöä seuraa lähes aina oikeudenkäynti, jossa tekijälle tuomitaan rangaistus sekä velvollisuus maksaa korvauksia. Myös asianosainen tai uhri on oikeutettu korvaukseen.