Yleistietoa

Syyte

Epäillystä rikoksesta voidaan nostaa syyte yleisessä tuomioistuimessa. Suurin osa rikoksista on virallisen syytteen alaisia rikoksia eli syyttäjän on nostettava syyte omasta aloitteestaan. Osa rikoksista on puolestaan asianomistajarikoksia, eli syyttäjä saa nostaa syytteen vain asianomistajan pyynnöstä.