Yleistietoa

Syyttäjä

Syyttäjän tehtävä on nostaa rikossyyte poliisin suorittaman esitutkinnan jälkeen, jos syyttäjä katsoo, että epäilty tekijä on syyllistynyt rikokseen. Puhutaan syytekynnyksestä.  Syytekynnys on korkeampi kuin poliisin esitutkintakynnys. Toisin sanoen, esitutkinta voidaan Suomessa aloittaa jo silloin, kun on syytä olettaa tai epäillä rikoksen tapahtuneen