Yleistietoa

Sopimus

Sopimus on kahden tai useamman osapuolen välinen sitoumus täyttää sopimuksen mukaiset velvoitteet. Suomessa vallitsee sopimusvapaus, eli lähtökohtaisesti lähes kaikesta voi tehdä sopimuksen. Tästä on kuitenkin lainsäädännössä useita rajoituksia. Sopimus voi lähtökohtaisesti olla suullinen, mutta tietyt sopimukset on tehtävä määrämuotoisesti. Sopimuksen velvoitteen laiminlyönnistä voi seurata erilaisia seuraamuksia. Tästä esimerkkinä korvaus toiselle osapuolelle. Sopimuksen rikkoja voidaan jopa pakottaa tietyissä tilanteissa sopimuksen täyttämiseen.