Yleistietoa

Sopimusrikkomus

Sopimusrikkomuksesta, eli sopimusvelvoitteen laiminlyönnistä voi seurata erilaisia seuraamuksia. Yksi tällainen on vahingonkorvaus toiselle osapuolelle.

Sopimuksen osapuolet tajuavat olleensa sopimussuhteessa tyypillisesti vasta siinä vaiheessa, kun sopimusta rikotaan. Yleensä rikkonut osapuoli katsoo, ettei hän ole ollut sopimussuhteessa; tähän ko. osapuoli ainakin tyypillisesti vetoaa. Sopimusrikkomuksella tarkoitetaan tilannetta, jossa toinen sopimuksen osapuolista laiminlyö velvoitteensa tehdä tai olla tekemättä jotakin. Jotta kyseessä olisi nimenomaisesti sopimusrikkomus, täytyy velvoite, jota on rikottu, olla pääsääntöisesti sopimussuhteesta johtuva velvoite tai vähintään niin sanottu sopimuksen johdannainen.

Lue aiheesta lisää blogi.