Yleistietoa

Vahingonkorvaus

Tässä keskitytään vahingonkorvaukseen sopimussuhteissa. Vahinkoa voi joutua korvaamaan myös muusta aiheuttamastaan vahingosta, kuten esimerkiksi rikoksella aiheutetusta vahingosta. Lue viimeksi mainitusta rikos-osiosta.

Vahingonkorvaus sopimussuhteessa on sopimuksesta riippuvainen. Toisaalta sopimusoikeudessa on myös yleisesti vahingonkorvausoikeudellisia säännöksiä, jotka pätevät kaikissa vahinkotilanteissa.