Yleistietoa

Velallisen rikokset

Tyypillisiä velallisrikoksia tai velallisen tekemiä rikoksia ovat velallisen petos, velallisen epärehellisyys sekä joissain tapauksissa kätkemisrikos. Kaikissa edellä mainituissa rikoksissa on jokseenkin eri tunnusmerkistö säädetty rikoslainsäädännössämme.

Velallisen rikosten esitutkinta on usein monitahoista ja monimutkaista. Tämä johtuu muun muassa siitä, että velallisten rikosten esitutkintamateriaali on tavanomaista laajempaa. Myös rikoksen tunnusmerkistön täyttyminen on vaikeampi arvioida kuin muissa rikoslajikkeissa.

Lue lakimiesblogista lisää.