Yleistietoa

Testamentti

Mikäli perittävä haluaa poiketa perimysjärjestyksestä tai määrätä omaisuutensa käyttämisestä kuolemansa jälkeen, hän voi tehdä testamentin. Testamentti on ainoa tehokas tapa tällaisten määräysten antamiseen. Testamentin voi tehdä testamenttauskelpoinen henkilö. Testamentin voi tehdä pääsääntöisesti vain 18 vuotta täyttänyt henkilö. Jos henkilö solmii avioliiton ennen kuin täyttää 18 vuotta, saavuttaa henkilö testamenttauskelpoisuuden.