Yleistietoa

Testamentintekokelpoisuus

Henkilö voi menettää kelpoisuuden tehdä testamentin, jos esimerkiksi sairauden vuoksi henkilö ei pysty normaaliin päätöksentekoon. Testamenttikelpoisuuden puuttuessa, ei ole mahdollista tehdä pätevää testamenttia. Testamentilla on tiukat muotovaatimukset. Vähimmäismuotona on allekirjoitettu ja todistettu asiakirja. Testamentin tulee olla kirjallinen. Päiväyksen puuttuminen ei ole muotovirhe, mutta päiväys on kuitenkin syytä merkitä testamenttiin. Allekirjoittamaton testamentiksi nimetty asiakirja on testamenttina pätemätön. Testamentin tulee todistaa oikeaksi kahden 15 vuotta täyttäneen esteettömän ja yhtä aikaa läsnä olevan henkilön. Tätä on noudatettu erittäin tiukasti oikeuskäytännössä. Todistajien tulee olla siis yhtä aikaa paikalla ja todistavat näin ollen testamentintekijän allekirjoituksen oikeaksi. Todistajien tulee tietää, että todistettava asiakirja on testamentti, mutta testamentin sisällöstä todistajien ei tarvitse tietää. Testamentinsaaja tai hänen lähisukulaisensa taikka testamentin tekijän lähisukulaiset eivät kelpaa todistajiksi. Kun kääntyy lakimiehen puoleen, tällöin hoituu myös lainmukainen todistelu ja näin varmistuu, että testamentti on oikein tehty. Jos testamentintekijä on sairauden tai muun syyn takia estynyt tekemään edellä mainittujen muotosäännösten mukaisesti, saa testamentin tehdä suullisesti kahden esteettömän todistajan läsnä ollessa, tai todistajattakin omakätisesti allekirjoittamallaan asiakirjalla.