Yleistietoa

Testamenttiriidat

Pesänosakkaiden tai oletettujen osakkaiden välille voi syntyä erimielisyyttä siitä, onko perittävän tekemä testamentti pätevä, oikeudenmukainen tai tulkittu oikein. Myös muista testamentin yksityiskohdista voi syntyä pesänosakkaiden välille riitaa.