Yleistietoa

Testamenttityypit

Testamenttien päätyypeistä käytännössä tärkeimmät ovat omistusoikeustestamentti sekä hallintaoikeustestamentti. Omistusoikeustestamentti tarkoittaa sitä, että omistusoikeus siirtyy testamentin saajalle. Tällöin testamentilla omistusoikeuden saanut saa täyden määräämisvallan testamentilla saatuun omaisuuteen. Hän voi siten vapaasti myydä tai lahjoittaa omaisuutta eteenpäin. Testamentilla omistusoikeuden saanut voi määrätä omaisuudesta myös kuolemansa varalta. Tämä myös tarkoittaa sitä, että testamentilla omistusoikeuden saanut myös maksaa perintöverot siitä perinnöstä, jonka hän saa. Koska perintövero on sitä ankarampi mitä suurempi on perintö, tämä tarkoittaa omistusoikeuden saajalle merkittävää perintöveroa, jos omaisuutta on paljon.