Yleistietoa

Hallintaoikeustestamentti

Hallintaoikeustestamentilla tarkoitetaan sitä, että hallintaoikeuden saanut ei saa omistusoikeutta perittyyn omaisuuteen vaan hän saa joko elinikäisen tai määräaikaisen oikeuden käyttää omaisuutta. Käytännössä hallintaoikeustestamentissa on kaksi saajaa. Toinen saa oikeuden käyttää omaisuutta ja toinen saa omistusoikeuden omaisuuteen. Omistaja ei kuitenkaan voi käyttää omaisuutta ennen kuin testamenttiin perustuva hallintaoikeus on lakannut. Hallintaoikeuden saanut saa hallita omaisuutta