Yleistietoa

Työehtosopimus

Työehtosopimus on tyypillisesti tietyn ammattikunnan ja työnantajien välinen sopimus, jolla sovitaan tarkemmin kyseenomaisen alan työoikeudellisesta sisällöstä. Työehtosopimus sisältää tavallisesti tarkempia määräyksiä kyseenomaisen alan työn sisällöstä.