Yleistietoa

Työturvallisuus

Laki velvoittaa työnantajan tarjoamaan työntekijälle turvallisen työympäristön. Turvallisuuden ylläpito on työnantajan vastuulla. Lyhytaikainenkin työsuhde voi tehdä työnantajasta korvausvelvollisen, jos tämä on laiminlyönyt työturvallisuudesta huolehtimisesta. Mikäli työntekijällä ilmenee vasta työsuhteen jälkeen terveydellisiä haittoja, saattavat nämäkin haitat tulla tapauskohtaisesti työnantajan korvattavaksi.