Yleistietoa

Velallinen

Ulosotossa velallisella on myös laissa säädettyjä oikeuksia, jotka niin velkojan kuin myös ulosottomiehen tulee ottaa huomioon. Ulosottomies on viranomainen ja tämän toiminta on sidottu lainsäädäntöön.