Yleistietoa

Vahingonkorvaus

Suomessa vahingonkorvausta voi hakea siltä, joka tahallaan tai tuottamuksellaan aiheuttaa toiselle vahinkoa. Vahingonkorvauksen päälaki eli niin sanottu lex generalis on vahingonkorvauslaki. Sitä sovelletaan vahingon korvaamiseen, jos poikkeamiseen ei ole edellytyksiä. Lähtökohtaisesti vahingonkorvausvelvollisuus on täysimääräinen, eli vahingonaiheuttajan on korvatta kaikki vahingosta aiheutuneet kulut. Kuitenkin vahingonkorvauksen suuruutta on mahdollista kohtuullistaa.

Alaikäisen korvausvelvollisuuden osalta on kohtullisuusarviointi aina paikallaan.

Vahingonkorvauksen määrä tulee perustua kärsittyyn vahinkoon. Vahingonkorvauksen määrä on aina erittäin tapauskohtainen. Lakimieheen on hyvä turvautua, jos on epäselvyyttä vahingon aiheuttajan vastuusta tai korvauksen määrästä.

Riitaisissa ja poikkeuksellisen suurissa taloudellisissa vahingoissa sekä henkilövahingoissa on aina suositeltavaa konsultoida juristia. Katso eri vahingonkorvausoikeuden aloista esim. rikos-osiossa sekä sopimus-osiossa.