Yleistietoa

Ansiotulovero

Ansiotulovero on palkka ja palkanluonteisista ansioista maksettava vero. Ansiotuloveroprosentti on riippuvainen tulon suuruudesta ja täten progressiivinen. Laissa on taulukot ansiotuloveroprosentin laskemista varten.