Yleistietoa

Pääomatulovero

Veroa on maksettava kaikesta omaisuuden arvon lisäyksestä. Tätä kutsutaan Suomen verolainsäädännössä pääomatuloksi. Lähtökohtaisesti verovelvollisuus aktualisoituu omaisuuden luovutushetkellä. Pääomatuloveroprosentti on suhteellinen veroprosentti (28 %).