Yleistietoa

Osakeyhtiön perustaminen

Osakeyhtiön omistajat ovat yhtiön velvoitteista vastuussa lähtökohtaisesti ainoastaan sijoittamallaan pääomalla. Tästä pääsäännöstä on kuitenkin lukuisia poikkeuksia, jotka voivat olla jopa sopimuskohtaisia. Osakeyhtiön perustamisessa on tarpeen aina konsultoida lakimiestä, jotta vastuusuhteet ja perustamissopimus tehdään lainsäädännön mukaisesti. Osakeyhtiön perustaminen eroaa huomattavasti avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön perustamisesta ja on aina tilannekohtaisesti harkittava ja tehtävä toimenpide. Perustamisvaiheen huolimattomuus voi kantaa juridisen vastuun, joka aktualisoituu omistajalle vasta vuosien kuluttua.