Etämyyntiä koskevat ennakkotiedot

Lakimiespuhelimen kautta tarjottava oikeudellinen neuvontapalvelu tarjotaan puhelimen tai muun verkkoviestimen välityksellä siten, että asianajotoimiston edustaja ja neuvontapalvelun käyttäjä eivät fyysisesti tapaa toisiansa. Tästä johtuen tässä on annettu kuluttajasuojalain 6 luvun 9§:n mukaiset ennakkotiedot, jotka neuvontapalvelun käyttäjän tulee lukea ja hyväksyä ennen kuin hän käyttää neuvontapalvelua:

 1. Palvelun pääominaisuudet: yleisluontoinen matalan kynnyksen oikeudellinen arviointi, jossa ei selvitetä tapauksen tarkkoja yksityiskohtia, henkilötietoja tai muitakaan tapauskohtaisia tunnistetietoja.
 2. Palveluntarjoajien tiedot:
  A) () Osoite: Puhelinnumero: Sähköposti: 

  B) () Osoite: Puhelinnumero: Sähköposti: 

  Palvelua koskevat valitukset voidaan osoittaa edellä sanottuihin osoitteisiin. Mikäli Käyttäjä tietää ja muistaa neuvontapalvelun tarjonneen Asianajotoimiston, niin tällöin valitus tulee osoittaa suoraan Palvelun tarjonneelle Asianajotoimistolle.
 3. Palvelun hinnoittelu ja muut kulut: oikeudellinen neuvontapalvelun minuuttiperusteinen hinta ilmoitetaan Palvelun verkkosivuilla ja se veloitetaan Käyttäjältä puhelinoperaattorin laskutuksen välityksellä. Mikäli Palvelussa tarjotaan muita maksullisia palveluita tai tuotteita (esim. asiakirjapohjia), niin tällaisten palveluiden tai tuotteiden hinta ja maksutapa ilmoitetaan myös Palvelussa. Käyttäjältä ei veloiteta Palvelun käytöstä mitään kuita kuluja, kuin Palvelussa ilmoitetut palvelumaksut. Käyttäjän puhelinoperaattori tai muu tietoliikenneverkon tarjoaja voi kuitenkin veloittaa Käyttäjältä soveltuvan palvelusopimuksen mukaiset maksut, jotka eivät kuitenkaan liity suoranaisesti Palveluun.
 4. Palvelun toimittaminen: Palvelua koskeva oikeudellinen neuvontapalvelu toimitetaan noudattaen Hyvää asianajajatapaa, kuitenkin siten, että Käyttäjän ja Asianajotoimiston välille ei muodostu toimeksiantosuhdetta, koska kyse on yleisluonteisesti oikeudellisesti arvioinnista, jonka yhteydessä ei lähtökohtaisesti anneta tapaukseen liittyviä henkilö- tai tunnistetietoja. Käyttäjälle ilmoitetaan puheluun vastaajan nimi tai palveluntarjoajaa koskevan yhtiön toiminimi. Mahdolliset reklamaatiot tulee suunnata suoraan puheluun vastanneelle palveluntarjoajalle.
 5. Käyttäjän nimenomainen pyyntö aloittaa Palvelun tarjoaminen ilman peruuttamisoikeutta. Palvelun luonteesta johtuen Käyttäjä suostuu nimenomaisesti siihen, että Palvelu tarjotaan hänelle ennen kuin kuluttajasuojalain 6 luvun 14§:n mukainen peruuttamisaika on päättynyt. Palvelun luonteesta johtuen Palvelun tilausta ei ole mahdollista peruuttaa tehokkaasti, koska Palvelu tarjotaan Käyttäjälle välittömästi sen jälkeen, kun Käyttäjä soittaa neuvontapalvelua koskevaan numeroon. Mikäli Käyttäjä kuitenkin katsoisi, että hänellä on oikeus peruuttaa tarjottu Palvelu kuluttajasuojalain mukaan, niin tällöin Käyttäjän tulee tehdä peruutus kirjallisesti käyttäen Palvelussa olevaa peruutuslomaketta. Kaikissa tilanteissa Käyttäjän tulee kuluttajasuojalain mukaisesti maksaa toimitetusta palvelusta kohtuullinen korvaus. Lähtökohtana on, että Palvelun käyttämisestä ei makseta Käyttäjillä hyvityksiä, palautuksia tai muitakaan korvauksia, ilman erittäin painavia ja erityislaatuisia perusteita.
 6. Palvelun kesto. Neuvontapalvelun käyttö alkaa heti soittohetkestä, jolloin puhelinoperaattori alkaa myös veloittaa Käyttäjältä hinnaston mukaista minuuttikohtaista palvelumaksua. Palvelun alussa Käyttäjälle annetaan automaattisesti Palvelun käyttöä koskevat perustiedot ja Käyttäjältä voidaan pyytää automaatin välityksellä keskeisempiä perustietoja. Neuvontapalvelun käyttö päättyy, kun Käyttäjä tai Asianajotoimiston edustaja päättää puhelun tai puhelu päättyy muusta syystä johtuen. Jonotus on maksullista.
 7. Kuluttajariitalautakunnan käsittely. Mikäli Käyttäjän katsotaan pakottavan lainsäädännön näkökulmasta olevan ”kuluttaja”, niin käyttäjällä on mahdollisuus saattaa riitaiset asiat kuluttajariitalautakunnan tai vastaavan elimen käsiteltäväksi.